NAUCZYCIELE

Nauczyciele naszej szkoły.

 1. mgr Monika Babiarz - Makowska - geografia, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog;
 2. mgr Maria Czyszczoń - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika; /urlop zdrowotny/;
 3. mgr Wojciech Czyszczoń - wychowanie fizyczne;
 4. mgr Wioletta Górska - zajęcia rewalidacyjne;
 5. mgr Agnieszka Hajdyła - logopeda,oligofrenopedagog;
 6. mgr Sylwia Jabłońska - muzyka, plastyka, informatyka, pedagog szkolny;
 7. mgr Katarzyna Jurek - język niemiecki;
 8. mgr Lucjan Kapera - historia;
 9. mgr Magdalena Kramarczyk - język angielski;
 10. mgr Ewa Maciejewska - edukacja dla bezpieczeństwa;
 11. mgr Joanna Macioł - język niemiecki, zajęcia komputerowe. /urlop macierzyński/;
 12. mgr Marta Mlekodaj - edukacja wczesnoszkolna,
 13. mgr Katarzyna Mierczak - edukacja wczesnoszkolna;
 14. mgr Małgorzata Nawara - doradztwo zawodowe;
 15. mgr Ewa Pierzykowska - nauczyciel - bibliotekarz;
 16. mgr Małgorzata Rychel-Szklany - wychowanie do życia w rodzinie;
 17. mgr Beata Słowiak - język angielski;
 18. mgr Elżbieta Sobczyk - edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i logopedią szkolną;
 19. mgr Agnieszka Sroka - język angielski;
 20. mgr Beata Sularz - edukacja wczesnoszkolna.
 21. mgr Jolanta Surówka - biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.
 22. mgr. Lilla Świątkowska - chemia.
 23. mgr Elżbieta Swider - matematyka, zajęcia komputerowe. 
 24. mgr Maria Tokarczyk - Włodek - religia.
 25. mgr Ewa Traczyk - fizyka
 26. mgr Joanna Zając - język polski, historia.
 27. mgr Bernadeta Zaremba - język polski, wiedza o społeczeństwie.
 28. mgr Monika Zembal - matematyka, technika.